Krigsutbrottet och freden i Traventhal

Det stora nordiska kriget var ett krig som pågick mellan 1700 och 1721 i norra och östra Europa. Kriget hade sin bakgrund i en pakt mellan dåvarande Danmark, Polen och Ryssland. Danmarks mål var att återta de förlorade områdena på den Skandinaviska halvön samt att krossa den med Sverige allierade Holstein-Gottorpska makten.

Översikt av Kungarna

 • Sverige – Kung Karl XII
 • Danmark – Kung Fredrik IV
 • Sachsen-Polen – Kung August II
 • Ryssland – Tsar Peter I

Parterna

Danmark var villiga att stötta Kung Augusts planer på ett stort östeuropeiskt välde. Man ville även ta över Polen. Först ville man attackera Osmanska riket, men det fanns inga förutsättningar för ett sådant anfall, så man koncentrerade sig på Sverige. En tredje orsak till kriget och en andra part var den rebelliske livländaren Johann Patkul. Som försökte få loss Livland från Sverige och bilda ett nytta adelssamhälle. Patkul hade en stor och viktig del i denna allians mot Sverige.

Den tredje stora parten var Tsar Peter. Tsar Peter såg ingen anledning till detta krig, och det var först efter stora påtryckningar från Danmark som han gick med i alliansen. Sverige gjorde inte mycket åt denna allians förhandlingsvägen.

Krigsutbrottet

Alliansen bestrålande av Danmark och Norge, Sachsen och Polen samt Ryssland började kriget med en gemensam attack på Holstein-Gottorp, svenska Livland och svenska Ingermanland. Karl XII lyckades med Svenska armen driva bort  Danmark ur kriget vid freden i Traventhal 8 augusti år 1700. Freden slöts på slottet Traventhal i Schleswig- Holstein, Tyskland. Freden var formellt mellan Danmark och Holstein-Gottorp. Freden var den första av sju freder som slöts inom ramen för det stora nordiska kriget.

Övriga villkor mellan Danmark och Holstein-Gottorp

 • Danmark skall erkänna Holstein-Gottorps självständighet
 • Hertigen av Holstein-Gottorp får lov att hålla trupper och bygga fästningar, dock aldrig ha mer än 6 000 främmande soldater i sin tjänst
 • Danmark skall lova att inte hjälpa Sveriges fiender
 • Danmark skall ge 260 000 riksdaler i skadestånd till Hertigen av Holstein-Gottorp

Den ryska armen lyckades Karl XII besegra vid slaget vid Narva. Och slutligen fick man bort Polen och Sachsiska styrkorna vid en motoffensiv i Litauen och Polen. Och Karl XII passade då även på att avsätta Kung August i freden i Altranstädt.

Krigets utveckling

Tsar Peter I hade under tiden omgrupperat och erövrat stora regioner från Sveriges Östersjöprovinser. Tsar Peter I grundade bland annat staden Sank Petersburg 1703. Karl XII försökte göra en motoffensiv och flyttade sina styrkor från Sachsen till Ryssland , det som blev slaget vid Poltava, dagens Ukraina. Detta gick inte så bra då Svenska Armen blev totalt förintad av Rysslans arme. Karl XII flydde till Bender, den ottomanska staden. Där han fick den turkiska sultanen att starta krig mot Ryssland. Och under det rysk-turkiska kriget besegrade osmanerna den ryska armen. Det fredsavtal som ingicks medförde dock inga större konsekvenser för Ryssland.

Krigets slutskede

Efter den totala förintelsen vid slaget vid Poltava så kom den gamla alliansen med Danmark, Polen och Sachsen åter med i kriget. Även Hannover och Preussen gick med i kriget. Sverige lyckades med att bli i krig med stora delar av Europa helt enkelt. Detta ledda till att Sverige förlorade de sista delarna i Baltikum och Tyskland och de sista resterna av svenska armen besegrades. Som om detta inte var nog, så invaderades Sverige av Danmark och Norge i väster, samt av Ryssland i öster. Ryssland tog hela Finland från Sverige 1714. Karl XII lyckades avvärja de danska attackerna, och öppnande en ny norsk front, men sköts ihjäl i Fredriksten 1718. Detta skott är än i dag dolt av mysterier, om det var en norsk eller en svenska kula.

Krigets efterspel

Sverige blev den stora förloraren på detta krig. Och Sveriges stormaktstid var över. Ryssland blev den nya stormakten i norra Europa. Följande fredsförhandlingar skedde då

 • Sverige-Hannover-Preussen i Stockholm (1719)
 • Dansk-svenska fördraget i Frederiksborg (1720)
 • Rysk-svenska fördraget i Nystad (1721)

Kontentan blev att Sverige blev av med sina baltiska provinser och södra delen av Pommern. Sverige tappade sin tullfrihet i Öresundstullen. Samt Sveriges allians med Holstein-Gottorp upplöstes.

De andra länderna fick dessa områden

 • Hannover övertog Bremen-Verden
 • Preussen införlivade delar av Vorpommern
 • Ryssland erövrade de baltiska provinserna
 • Danmark stärkte sin ställning iSchleswig-Holstein

Detta blev slutet för kungliga enväldet under Karl XII i Sverige och början på Sveriges långa frihetstid och fredstid.