Följder av kriget

Kriget inleddes av August genom ett stormanfall mot Riga i februari 1700, trots en förkrossande numerär överlägsenhet misslyckades anfallet tack vare Rigas försvarare Erik Dahlbergh. Ett ingripande gjordes i Danmark av Sverige, England, Nederländerna och Hannover  som framkallade de första avgörande händelserna. Danmark anföllde i mars Holstein-Gottorp som var försvarslöst. Under Karl XII:s ledning lyckades Sverige få bort Danmark under freden i Traventhal och kunde skeppa tillbaka sina trupper över Öresund. De kunde nu vända sig mot Östeuropa och Danmark undvek ett totalt nederlag.

I mitten av september marscherade ryska trupper över gränsen med målet att inta Narva i Estland. Överste Henning Rudolf som var stadens kommendant lyckades försvara staden mot ryssarna men slutligen bombarderade ryssarna. De svenska trupperna som återvände från Danmark överfördes till de baltiska provinserna och 10 000 man marscherade mot Narva för att undsätta staden. Svenskarna anföll och lyckades besegra den ryska armén. I en motoffensiv slogs även de sachsiska och polska styrkorna tillbaka från Litauen och Polen och in till Sachsen. Under freden i Altranstädt avsatte Karl XI kung August den starke.

Under tiden hade Tsar Peter I av Ryssland återhämtat sig och erövrat mark i Sveriges Östersjöprovinser. Han befäste Rysslands åtkomst till Östersjön genom att grunda staden Sankt Petersburg 1703. Sverige beslutade att inta staden innan den blev för mäktig men misslyckades. Karl XII konfronterade Peter men fälttåget slutade med den svenska huvudarméns förintelse under slaget vid Poltava. Genom kapitulationen vid Perevolotjna råkade totalt 18 367 personer i ryskt fångenskap.

Efter nederlaget uppehöll sig Karl XII på olika platser i det Osmanska riket men främst i Bender. Han hade därifrån begränsade möjligheter att leda styret av Sverige, i synnerhet militären. Större delen av den armé som han förfogat satt dessutom i ryskt fångenskap som möjliggjorde att hans fiender åter kunde angripa dem svenska besittningar runt Östersjön. Traventhal och Altranstädfrederna bröts.