Bostäder förr och nu

Världen ser ju inte likadan ut nu som den gjorde förr. Det mesta har förändrats: allt från hur vi lever våra liv, till tekniken till hur bostäderna ser ut. Hur bostäderna såg ut exakt på 1700-talet är svårt… Read More