Utveckling av lånehantering

Under 1700-talet pågick Stora nordiska kriget i norra, mellersta och östra Europa. Sverige fick en bra start och kunde besegra Ryssland i Neva och driva ut Danmark från Holstein. Kriget vände dock och Sverige förlorade vilket fick påfrestande… Read More

Sveriges resurser

Sverige var under stormaktstiden ett klassiskt bondeland, och väldigt glest befolkat. Vid 1600-talets början bodde det ungefär en miljon människor i Sverige. Hundra år senare, 1718, fanns det omkring 1,8 miljoner invånare i Sverige och Finland. Trots de… Read More

Invasionen av Danmark

Den 20 mars 1700 blev Sverige underrättat att Danmark anfallit Schleswig och Holstein. I Holstein fanns bara 5 000 soldater stationerade, och Danmark satte in 20 000 soldater, så de danska  trupperna kunde erövra nästan hela Holstein. Danskarna… Read More

Krigsutbrottet och freden i Traventhal

Det stora nordiska kriget var ett krig som pågick mellan 1700 och 1721 i norra och östra Europa. Kriget hade sin bakgrund i en pakt mellan dåvarande Danmark, Polen och Ryssland. Danmarks mål var att återta de förlorade… Read More